TIÊU CHÍ SO SÁNH TEM QR CODE THÔNG THƯỜNG VÀ SMART QR CODE TEM ĐIỆN TỬ FELIX

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

 

Tại sao các doanh nghiệp nên lựa chọn đối tác cung cấp giải pháp Tem điện tử Felix với khả năng Chống giả tuyệt đối?

Hệ thống giải pháp Felix với hệ thống mã tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo ngẫu nhiên, không lặp lại và không đoán được. Yếu tố này kết hợp với quá trình xác thực ghi nhận tình trạng sản phẩm (Sản phẩm vừa bán, Sản phẩm đã bán), người mua, thời gian mua, địa điểm mua, hình ảnh sản phẩm và không giới hạn thông tin đã khiến cho đối tượng làm giả không thể copy mã và làm giả hàng loạt. 

 

Hỗ trợ nhiều kênh xác thực, sao lưu hệ thống tem mã đã xác thực cùng những chức năng mở rộng khuyến khích người tiêu dùng xác thực khiến các đối tượng làm giả bị hạn chế tối đa không gian hoạt động. 

 

 

Nguồn: Felixvn.com