QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI

Vai trò của Quản lý hệ thống kênh phân phối nằm trong Hệ thống giải pháp Felix.

Công cụ kiểm soát, xác minh và định vị toàn bộ hệ thống kênh phân phối.

Công cụ nhận diện mã để kiểm soát hàng hoá từ lúc nhập sản phẩm cho đến lúc bán sản phẩm đến NTD cuối cùng.

Giải pháp thống kê theo thời gian thực tế, quản lý hệ thống phân phối:

 • Sản lượng hàng bán, hàng tồn thực tế vào từng thời điểm ở tại từng điểm bán hàng.
 • Số lượng sản phẩm nhập/xuất kho/chuyển hàng thực tế giữa các điểm bán hàng.
 • Doanh thu bán hàng thực tế đến NTD của điểm bán hàng
 • Thống kê CSDL NTD

1. Xác thực hệ thống kênh phân phối:

 • Mỗi điểm bán hàng sẽ được cấp một mã xác thực pháp lý của Điểm bán hàng chính thức:
  • Thông tin xác thực: địa chỉ, hình ảnh, tên điểm bán hàng….
  • Tình trạng đại lý: Còn hợp tác/Không còn hợp tác
 • Mỗi Điểm bán hàng: được cấp và in thẻ/banner/poster có chứa QR code dán trong/trước cửa hàng.
 • Phương thức xác thực:
  • Dựa vào bộ nhận diện thương hiệu cửa hàng của NCC: Logo, bảng hiệu, banner, poster...
  • NTD quét mã QR code của Điểm bán hàng để biết thông tin (địa chỉ, tên điểm bán hàng,…). Qua đó có thể nhận biết Điểm bán hàng chính thức của NCC.
  • Nhắn tin SMS về tổng đài để nhận thông tin về Điểm bán hàng.
  • NTD còn được cung cấp thêm các thông tin tham khảo khác như: chương trình khuyến mãi hiện có tại Điểm bán hàng, danh sách các Điểm bán hàng của NCC trên địa bàn hoặc trên toàn quốc…

 

2. Quản lý, thống kê số liệu của kênh phân phối:

 • Thống kê số liệu sản phẩm của mỗi điểm bán hàng: thông tin chi tiết về sản phẩm (thành phần, mã hàng, màu sắc sản phẩm, giá bán…).
 • Thống kê doanh thu thực bán của mỗi điểm bán hàng theo từng thời điểm.
 • Thống kê dữ liệu người tiêu dùng cuối cùng của từng điểm bán hàng.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ

Số Hotline: 0914 214 433 – 0937 717 909 (Mr. Quyền)

Đăng Ký Tư Vấn Miễn Phí

Nguồn: Felixvn.com